top of page

Evaluarea Competențelor (DECAS)

Evaluarea Competențelor și Aptitudinilor Dezvoltării Personale în context profesional

  • 30 min
  • 185 de lei românești
  • Online

Descrierea serviciului

DECAS este un instrument de evaluare psihologică complexă care măsoară competențele și aptitudinile esențiale pentru dezvoltarea personală și profesională. Testul evaluează mai multe dimensiuni, cum ar fi inteligența emoțională, abilitățile sociale, gestionarea stresului și reziliența. Rezultatele testului oferă o imagine holistică a capacităților individului și oferă ghidare și recomandări pentru îmbunătățirea și dezvoltarea personală continuă. -- DECAS (Development Personal Skills Assessment) is a comprehensive psychological assessment tool that measures essential competencies and skills for personal and professional development. The test evaluates multiple dimensions such as emotional intelligence, social skills, stress management, and resilience. The results of the test provide a holistic view of the individual's abilities and offer guidance and recommendations for improvement and continuous personal development.


Detalii de contact

0736 709 521

psiholog.alexandra.nae@gmail.com

Șoseaua Pipera 61, Bucharest, Romania


Service Page: Bookings_Service_Page
bottom of page