top of page

Acerca de

sea

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE ȘI DE COOKIE-URI

Data actualizării și afișării pe site a politicii de confidențialitate și de cookie-uri: 15 August 2021.

I. INFORMAȚII DESPRE OPERATORUL DATELOR CU CARACTER PERSONAL ȘI CONȚINUTUL PREZENTEI POLITICI

 

MENTAL COACHING FOR PERFORMANCE SRL, persoană juridică fără scop patrimonial, cu sediul în București, str. Avionului 17, sector 1, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J40/10570/17.06.2021, cod de înregistrare fiscală 44455799, reprezentată legal prin dna. Alexandra Nae-Dumitrescu – Administrator este operatorul datelor cu caracter personal prelucrate prin intermediul website-urilor www.alexandra-nae.ro și www.mental-coaching-for-performance.ro (denumit și „website-ul”), numărului de telefon 0736.709.521 și adreselor de e-mail aparținând SRL-ului.

În cadrul prezentei Politici de confidențialitate și de cookie-uri (denumită și „Politica”), sintagma „date cu caracter personal” are semnificația prevăzută în legislația aplicabilă și se referă la orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă; o persoană identificabilă este acea persoană care poate fi identificată în mod direct sau indirect, în special, prin referire la un element de identificare sau la unul sau mai mulți factori specifici pentru identitatea fizică, fiziologică, mentală, economică, culturală sau socială a acesteia (denumite și „Datele”).

Întrucât protecția datelor cu caracter personal reprezintă o obligație fundamentală ce incumbă Asociației, aceasta acționează cu cea mai mare diligență atunci când prelucrează astfel de Date, în conformitate cu prevederile Regulamentului General privind Protecția Datelor 2016/679/UE referitor la protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, și de abrogare a Directivei 95/46/CE (denumit în continuare și „RGPD”), precum și ale legislației naționale privind protecția datelor, între care Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a RGPD.

Politica are ca obiect confidențialitatea Datelor ce aparțin următoarelor categorii de persoane vizate: vizitatorilor website-urilor, potențialilor beneficiari ai / beneficiarilor serviciilor oferite de SRL prin intermediul website-urilor www.alexandra-nae.ro și www.mental-coaching-for-performance.ro, persoanelor fizice care contactează SRL-ul, precum și Datelor ce aparțin reprezentanților partenerilor contractuali și potențialilor angajați și / sau colaboratori, persoanelor care participă la cursuri de pregătire sau la evenimente organizate de sau cu implicarea SRL-ului și se aplică Datelor colectate prin intermediul acestui website, precum și Datelor pe care SRL-ul le colectează prin intermediul platformelor www.depreter.ro și www.paxonline.net și al adreselor de e-mail aparținând SRL-ului.

 

Politica cuprinde informații detaliate privind:

 • scopurile pentru care SRL-ul colectează și utilizează Datele;

 • temeiurile de prelucrare a Datelor;

 • categoriile de Date pe care SRL-ul le prelucrează;

 • sursa Datelor;

 • durata procesului de prelucrare a Datelor;

 • destinatarii Datelor (persoanele către care SRL-ul este posibil să dezvăluie Datele);

 • drepturile dumneavoastră în calitate de persoană vizată și modalitatea în care vă puteți exercita aceste drepturi;

 • utilizarea cookie-urilor

 

 

II. SCOPURILE PRELUCRĂRII DATELOR, CATEGORIILE DE DATE ȘI TEMEIURILE DE PRELUCRARE

 

 1. Atunci când utilizați unul din cele 2 website-uri

 

Scop:

Interesul legitim al SRL-ului de a monitoriza activitatea pe website şi a asigura funcționalitatea acestuia.

 

Categorii de Date:

Adresa de protocol internet (IP), locația generală în care se află computerul sau dispozitivul dumneavoastră (la nivel de oraș), tipul de browser, sistemul de operare, data accesării, link-ul paginii accesate, istoricul de vizualizare al paginilor website-ului, informații despre dispozitiv, programe vizualizate, id dispozitiv (notificări și identificare), timestamp, cerere/acţiune.

 

Temei:

Interesul legitim al Operatorului (art. 6 alin. 1 lit. f din RGPD).

 

De asemenea, website-ul utilizează cookie-uri, despre care puteți citi în Cap. VIII de mai jos. Pentru utilizarea cookie-urilor care nu sunt strict necesare funcționalității website-ului este necesar consimțământul dumneavoastră, pe care SRL-ului îl solicită la intrarea pe website. Opțiunile dumneavoastră privind cookie-urile pot fi modificate oricând, urmând instrucțiunile prezentate la Cap. VIII de mai jos.

 

 

2. Atunci când vă creați un cont de utilizator

 

Scop:

Administrarea contului de utilizator.

 

Categorii de Date:

Website-ul este conceput, în special, pentru furnizarea serviciilor de consiliere psihologică, ceea se realizează doar dacă vă creați un cont de utilizator prin completarea formularului dedicat.

 

În cazul în care vă creați un cont de utilizator, SRL-ului va prelucra toate datele menționate în respectivele formulare şi furnizate direct de dumneavoastră (cum ar fi nume și prenume, username și parolă, adresă de e-mail).

 

Temei:

Pentru a face demersuri la cererea dumneavoastră, prealabile încheierii unui contract (art. 6 alin 1 lit. b din RGPD)

 

 

3. Atunci când vă autentificați în contul de utilizator și folosiți instrumentele puse la dispoziție în cont (sunteți un potențial beneficiar / beneficiar al serviciilor psihologice oferite de SRL)

 

Scop:

Prestarea serviciilor de consiliere, testare și psihoterapie prin intermediul instrumentelor disponibile din contul de utilizator.

Realizarea formalităților de înscriere în cadrul evenimentelor organizate de SRL.

 

Categorii de Date:

Date de identificare (numele și prenumele, vârsta, sexul, precum și orice alte date furnizate de Dvs. în mod voluntar în contextul prestării serviciilor de consiliere psihologică), date privind sănătatea.

Date de identificare (nume, prenume), date de contact (număr de telefon, adresă de e-mail).

 

Temei:

Realizarea demersurilor de încheiere și executare a contractului de prestare a serviciilor de consiliere psihologică (art. 6 alin. 1 lit. b din RGPD);

 

Prelucrarea este necesară în scopuri legate de furnizarea de asistență medicală sau socială (art. 9 alin. 1 lit. h din RGPD).

Prelucrarea este efectuată pentru realizarea demersurilor de încheiere și executare a contractului de prestare a serviciilor de consiliere psihologică (art. 6 alin. 1 lit. b din RGPD).

 

 

4. În cazul în care contactați SRL-ul (prin intermediul formularelor de contact și de programare și / sau prin e-mail)

 

Scop:

Menținerea relației contractuale și comunicarea cu dumneavoastră.

Realizarea unei programări în vederea efectuării unui consult d specialitate.

Comunicarea informațiilor solicitate de persoana vizată.

 

Categorii de Date:

Nume și prenume,  vârsta, sex, adresa de e-mail, precum și orice date pe care le furnizați în mod direct SRL-ului prin intermediul corespondenței prin e-mail.

Nume și prenume, vârsta, sex, adresa de e-mail, precum și orice date pe care le furnizați în mod direct SRL-ului prin intermediul formularului de programare.

Nume și prenume,  vârsta, sex, adresa de e-mail, precum și orice date pe care le furnizați în mod direct SRL-ului prin intermediul corespondenței prin e-mail/formularului de contact.

 

Temei:

Pentru a face demersuri înainte de încheierea contractului și respectiv executarea contractului la care sunteți parte (art. 6 alin. 1 lit. b din RGPD).

Pentru a face demersuri înainte de încheierea contractului și respectiv executarea contractului la care sunteți parte (art. 6 alin. 1 lit. b din RGPD).

Interesul legitim al Asociației pentru promovarea activităților pe care le desfășoară și atragerea de noi membri (art. 6 alin. 1 lit. f din RGPD).

 

 

5. În cazul în care sunteți o persoană care participă la cursuri de pregătire sau la evenimente organizate de sau cu implicarea SRL-ului

 

Scop:

Desfășurarea evenimentelor organizate de sau cu implicarea SRL-ului.

 

Categorii de Date:

Nume și prenume, vârstă, sex, imagini foto / înregistrări video și alte date cu caracter personal care sunt furnizate SRL-ului de dumneavoastră în mod direct sau de către organizatorul evenimentului la care ați participat, după caz.

 

Temei:

Interesul legitim al SRL-ului de a crește gradul de conștientizare cu privire la drepturile, libertățile și obligațiile cetățenești, conform misiunii SRL-ului și domeniului său de activitate (art. 6 alin. 1 lit. f din RGPD).

 

 

6. În cazul în care vă abonați la serviciul de newsletter

 

Scop:

Transmiterea, în format electronic, a notele informative ale SRL-ului cu privire la activitatea desfășurată de aceasta, dar numai dacă v-ați dat acordul în mod expres cu privire la această prelucrare prin abonarea la newsletter.

 

Categorii de Date:

Nume și prenume, adresa de e-mail, numărul de telefon, adresa, precum și alte date cu caracter personal pe care este posibil să le comunicați în mod direct.

 

Temei:

Consimțământul dumneavoastră expres (art. 6 alin. 1 lit. a din RGPD).

 

Vă puteți retrage acordul în orice moment, exprimându-vă astfel opțiunea de a nu mai primi note informative în viitor, făcând clic pe link-ul “Dezabonare” în momentul primirii e-mail-ului respectiv sau prin transmiterea unei cereri în acest sens, folosind datele de contact arătate la Cap. VI de mai jos.

 

 

III. SURSA DATELOR

În cazul în care, pentru realizarea activităților menționate mai sus în beneficiul dumneavoastră, este necesar ca dumneavoastră, în mod direct, să furnizați SRL-ului anumite Date, vă rugăm să comunicați toate categoriile de Date solicitate în scopurile menționate la Cap. II de mai sus. În cazul în care nu veți furniza SRL-ului Date corecte / complete, vă informăm că este posibil ca SRL-ul să nu fie în măsură să își desfășoare activitatea sau să vă presteze serviciile solicitate, în anumite cazuri nefiind deci posibilă încheierea contractului între dumneavoastră și SRL.

Fără furnizarea datelor de autentificare nu veți putea folosi funcționalitățile contului. SRL-ul a configurat câmpurile obligatorii astfel încât să solicite volumul minim de informații de care are nevoie pentru a vă identifica și a putea beneficia de serviciile solicitate.

În cazul în care, pentru realizarea activităților menționate mai sus în beneficiul unor terți, dar la solicitarea dumneavoastră, este necesar a furniza Asociației Date aparținând respectivilor terți, vă rugăm să îi informați înainte a dezvălui Datele ce îi privesc, despre modul în care SRL-ul intenționează să prelucreze Datele, astfel cum se prevede în această Politică.

 

IV. DURATA PROCESULUI DE PRELUCRARE A DATELOR

SRL-ul va stoca Datele pe care le colectează și prelucrează potrivit prezentei Politici pe întreaga durată a contractului încheiat între persoana vizată și SRL, precum și după încetarea contractului, în conformitate cu politica de prelucrare a datelor cu caracter personal aplicabilă la nivelul SRL-ului și cu obligațiile legale ce îi incumbă Operatorului.

În cazul în care Datele nu sunt prelucrate în contextul încheierii și respectiv executării unui contract, aceste Date vor fi păstrate atât timp cât va fi necesar pentru a îndeplini scopul prelucrării Datelor și pentru următoarele perioade de timp, fără însă ca enumerarea de mai jos să aibă un caracter exhaustiv:

 1. Datele asociate contului dumneavoastră sunt păstrate timp de 60 de zile de la data închiderii contului, cu excepția facturilor care sunt păstrate pentru durata menționată la pct. 3 de mai jos;

 2. 10 ani pentru documentele justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitatea financiară, calculați de la data de 1 ianuarie a anului următor efectuării tranzacției;

 3. 3 ani pentru imaginile fotografice / înregistrările video realizate în contextul participării dumneavoastră la un eveniment organizat de sau cu implicarea SRL-ului;

 4. Finalul perioadei de recrutare, dar nu mai mult de un an de la data aplicării pentru un post în cadrul SRL-ului / de la data exprimării acordului cu privire la prelucrarea datelor pentru campanii de recrutare viitoare.

 

V. DESTINATARII DATELOR

Deși, ca regulă generală, nu vom dezvălui Datele terților, este posibil să dezvăluim partea necesară din datele dumneavoastră personale numai în măsura în care sunt necesare și numai următoarelor categorii de terți / următorilor terți:

 • entităților care oferă SRL-ului servicii relevante pentru website, cum ar fi analiză trafic, integrări cu servicii social media, furnizori de servicii de marketing (newslettere), furnizori de publicitate pe website, furnizori de sisteme IT, furnizorii de servicii de mentenanță și prestatorilor de servicii ai SRL-ului (inclusiv împuterniciților), în special cu scopul facilitării obținerii unor reduceri și avantaje decurgând din raporturile contractuale încheiate cu aceștia. O listă a acestora poate fi obținută la cerere. În ce privește societățile care plasează cookie-uri prin intermediul website-ului, găsiți aceste informaţii în Cap. VIII de mai jos;

 • autorităților și instituțiilor publice, contabililor, auditorilor, avocaților și altor consilieri profesionali externi, în cazul în care activitatea acestora necesită cunoașterea Datelor, sau în cazul în care SRL-ul în incumbă o obligație legală în acest sens;

 • nutriționiștilor, consilierilor sportivi, specialiștilor în terapii alternative, psihiatrilor, precum și altor specialiști din domeniul sănătății, dacă v-ați exprimat consimțământul în acest sens;

 • publicului larg, prin publicarea de imagini fotografice / video înregistrate în contextul evenimentelor organizate de sau cu implicarea SRL-ului, pe website-urile www.alexandra-nae.ro sau pe platforme sociale precum Facebook (detalii despre cum vă sunt prelucrate datele cu caracter personal pe această platformă găsiți aici).

 

VI. DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ ȘI MODUL DE EXERCITARE

În temeiul dispozițiilor RGPD, aveți următoarele drepturi:

 1. dreptul de acces la datele personale – dreptul de a obține confirmarea că datele cu caracter personal sunt prelucrate de către SRL și, în caz afirmativ, să fiți la curent cu detaliile relevante ale acestor activități de prelucrare;

 2. dreptul la rectificarea datelor personale – dreptul de a obține rectificarea datelor cu caracter personal inexacte sau completarea datelor cu caracter personal prelucrate;

 3. dreptul la ștergerea datelor – dreptul de a obține ștergerea datelor personale, cu respectarea prevederilor legale în vigoare (de exemplu, în cazul în care datele nu mai sunt necesare în legătură cu scopurile pentru care au fost colectate);

 4. dreptul la restricționarea prelucrării – dreptul de a obține, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile legale, limitarea prelucrării ulterioare a datelor cu caracter personal care vă privesc;

 5. dreptul la portabilitatea datelor – dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și dreptul ca aceste date să fie transmise de către SRL către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile tehnice și legale;

 6. dreptul la opoziție – dreptul de a vă opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de situația dvs. particulară, ca datele cu caracter personal care vă vizează să facă obiectul unei prelucrări, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile legale;

 7. dreptul de nu face obiectul unei decizii automate sau profilare suplimentara aferentă deciziilor automate – dreptul de a cere și de a obține retragerea, anularea sau reevaluarea oricărei decizii bazate exclusiv pe prelucrări efectuate prin mijloace automate (incluzând crearea de profiluri) care produce efecte juridice în ceea ce vă privește sau vă afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;

 8. dacă consimțământul Dvs. a fost necesar pentru prelucrarea anumitor date cu caracter personal, aveți dreptul să retrageți acest consimțământ în orice moment, ceea ce nu va afecta legalitatea prelucrării înainte de retragerea consimțământului;

 9. dreptul de a depune o plângere – aveți dreptul să depuneți o plângere la Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), accesând site-ul dataprotection.ro.

 

Pentru exercitarea drepturilor Dvs., vă rugăm să adresați cererea Dvs. scrisă, datată și semnată la adresa de e-mail psiholog.alexandra.nae@gmail.com – în atenția dnei. Alexandra Nae.

SRL-u va trata orice cerere privind datele personale cu celeritate, urmând a fi informat(ă) în termen de cel mult o lună de la primirea cererii Dvs. cu privire la acțiunile întreprinse în vederea exercitării unuia sau mai multora dintre drepturile anterior enumerate. Cu toate acestea, termenul de o lună anterior menționat poate fi prelungit în cazuri bine justificate cu maxim două luni, ținând seama de complexitatea și de numărul cererilor primite, împrejurare în care veți fi informat(ă) în mod corespunzător în termen de cel mult o lună de la primirea cererii Dvs.

 

VII. DECIZII INDIVIDUALE AUTOMATE

În mod tradițional, Operatorul nu utilizează procesul decizional bazat exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice ce vă privesc sau vă afectează în mod similar într-o măsură semnificativă.

În cazul în care folosiți instrumentele de evaluare și de tratament sau dezvoltare personală pentru simptome psihologice din cadrul website-ului www.depreter.ro / www.paxonline.ro / www.alexandra-nae.ro, este posibil ca anumite instrumente să utilizeze forme de prelucrare automată a datelor prin evaluarea aspectelor personale referitoare la starea de sănătate, preferințele sau interesele personale, în urma cărora sunt generate decizii bazate pe algoritmii respectivelor platforme. În acest caz, aveți dreptul de a obține intervenție umană din partea Operatorului, de a vă exprima punctul de vedere și de a contesta decizia.

 

 

VIII. COOKIE-URI

 

 1. CE SUNT COOKIE-URILE ȘI PENTRU CE SUNT FOLOSITE?

Un cookie este un fișier de mici dimensiuni, format din litere și numere, care este stocat pe calculatorul sau dispozitivul mobil de pe care se accesează Internetul. Acesta este format din două părți: nume și conținut/valoare.

Durata de viață a unui cookie este limitată, putând varia semnificativ în funcție de scopul plasării. Astfel cum veți putea observa mai jos, unele cookie-uri sunt folosite exclusiv pentru o sesiune (cookie-uri de sesiune) și nu sunt salvate după ce utilizatorul închide website-ul, în timp ce alte cookie-uri sunt salvate și reutilizate de fiecare dată când utilizatorul reaccesează site-ul respectiv (cookie-uri persistente). Cu toate acestea, cookie-urile pot fi șterse de utilizator în orice moment, din setările browserului.

Din punct de vedere tehnic, doar serverul web care a trimis cookie-ul îl poate accesa din nou atunci când utilizatorul revine pe site-ul asociat cu serverul web respectiv.

Pe lângă Cookie-urile proprii, ce sunt setate pe website de către deținătorul acestuia, SRL-ul folosește și Cookie-urile terţe, ce sunt setate de terți. Furnizorii terți trebuie să respecte, de asemenea, reglementările legale în vigoare și politicile de confidențialitate ale titularului website-ului.

SRL-ul utilizează cookie-uri necesare pentru a asigura funcționarea corectă a website-ului (de exemplu, pentru a reține faptul că vizitatorul s-a conectat în cont). Aceste cookie-uri sunt active în mod automat, iar pentru funcționarea lor nu este necesar acordul vizitatorului.

Suplimentar, SRL-ul utilizează cookie-uri de statistică / analiză, prin intermediul cărora deținătorul unui website înțelege modul în care vizitatorii interacționează cu website-ul prin colectarea și raportarea informațiilor în mod anonim. Acest tip de cookie-uri face ca experiența de utilizare a website-ului să fie la un standard ridicat și totodată permite măsurarea audienței, contribuind totodată la îmbunătățirea modului de funcționare a website-ului. Deși cookie-urile sunt niște identificatori unici, statisticile de utilizare a website-ului nu arată informații referitoare la persoane individuale. De asemenea, pentru a vă exercita dreptul de a nu fi urmăriți de Google Analytics, vă rugăm să vizitați http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Nu în ultimul rând, SRL-ul utilizează cookie-uri de profilare publicitară pentru a permite personalizarea publicității online. Acest mecanism este utilizat la scară largă în industria online, iar SRL-ul îl aplică cu scopul de a face posibilă îndeplinirea misiunii asumate și prestarea anumitor servicii folosind finanțările din publicitate. Întrucât aceste cookie-uri sunt plasate de servicii controlate de SRL, iar nu de entitatea care îşi face publicitate, profilarea prin intermediul acestor cookie-uri este efectuată de SRL în calitate de operator de date. Puteți opta să nu fiți profilat de Google în scop publicitar, accesând https://www.google.com/settings/ads.

 

2. OPȚIUNILE UTILIZATORILOR PRIVIND COOKIE-URILE

Opțiunile privind cookie-urile sunt configurabile din cadrul website-ului. Puteți alege în orice moment nivelul dorit, cel implicit fiind de acceptare doar a cookie-urilor necesare.

Este important să rețineți faptul că dezactivarea sau refuzul de a primi cookie-uri pot îngreuna vizualizarea și utilizarea anumitor secțiuni de conținut.

Oprirea cookie-urilor. Majoritatea browserelor de internet sunt configurate în mod implicit pentru a accepta automat cookie-urile. Utilizatorii își pot configura browserul pentru a respinge toate fișierele de tip cookie sau pentru a alerta utilizatorul atunci când sunt trimise cookie-uri către dispozitiv. Toate browserele moderne oferă posibilitatea modificării setărilor privind cookie-urile. Puteți configura setările privind cookie-urile urmând instrucțiunile accesibile la următoarele linkuri:

Setări cookie în Internet Explorer

Setări cookie în Mozilla

Setări cookie în Safari

Setări cookie în Chrome

 

 

IX. MODIFICĂRI ALE POLITICII

Această Politică este actualizată la data la care apare în partea superioară a documentului. SRL-ul are dreptul de a modifica, atunci când este necesar, practicile de prelucrare a Datelor și de actualiza și modifica prezenta Politică în orice moment. Din acest motiv, pentru a fi la curent cu informații actualizate privind maniera în care SRL vă prelucrează Datele, vă încurajăm să verificați periodic acest document.

Politica de confidentialitate
Cookies
bottom of page