Tennis Match

PREGĂTIREA PSIHOLOGICĂ

a jucătorilor de tenis de performanță

Scroll 👇

3 ETAPE

M. Epuran (apud Epuran, Holdevici, Tonița, 2001) evidențiază pregătirirea psihologică are 3 etape, formând un sistem ierarhizat:

PREGĂTIREA PSIHICĂ DE BAZĂ

 • Se pune accent pe formarea personalității sportivului, adică se pune accent pe formarea atitudinii și implicit a caracterului sportivului („modul de a reacționa verbal sau comportamental la solicitările din mediu” (Predoiu, „Psihologia sportului”, p. 42).

 • Disciplinarea sportivului, adică se formează abilitatea de a desfășura o activitate sportivă, de performanță, într-o manieră sistematică și organizată, plus selectarea comportamentelor sportive și non-sportive eficiente și evitarea celor disfuncționale sau dăunătoare.

 • Din punct de vedre cognitiv, se creează premisele unei gândiri obiective, o atitudine corectă față de sine, față de cei din jur și față de muncă. Cu alte cuvinte, sportivul este ajutat să își însușească sistemul de reguli intern specific exigențelor activității sportive:

  • Seriozitate,

  • Punctualitate,

  • Cooperare,

  • Comunicare,

  • Dorința de autoperfecționare,

  • Efort de abținere,

  • Efort de susținere.

PREGĂTIREA PSIHICĂ DE RAMURĂ

 • Se pune accent pe dezvoltarea aptitudinilor fizice, psihomotrice și psihice care îl ajută pe sportiv pe drumul către performanță;

 • Automatizarea mușcărilor și a unui mod „sănătos” de gândire;

 • Verbalizarea - contruirea unui dialog interior pozitiv, orientat către atingerea obiectivelor stabilite, cât și către auto-perfecționare și nu un dialog interior critic și/sau punitiv;

 • Conștientizarea fenomenelor biopsihice utile, care favorizează drumul către performanță.

Man with Tennis Racket

PREGĂTIREA PSIHICĂ PENTRU CONCURS

 • Presupune construirea și accesarea în timpul concursului a unei stări mentale optime pentru joc (a fi ”in the zone”).

Direcțiile în care psihologul sportiv poate colabora cu antrenorul sunt:
Tennis Players Shaking Hands

01

Pregătirea psihomotrică

02

Pregătirea cognitivă - gestionarea gândurilor automate negative

03

Pregătirea afectivă - gestionarea emoțiiolor intense

04

Pregătirea volitivă

05

Pregătirea personalității