top of page

Comorbidități somatice în cazul persoanelor cu afecțiuni mentale

În cazul pacienților cu afecțiuni mentale cronice, prezența comorbidităților somatice este adesea prezentă, ducând la întârzierea diagnosticului și influențând tratamentul. În acest sens, studiul realizat de Mihai V. Zamfir și colaboratorii (2014) privind comorbiditățile somatice existente în rândul pacienților cu boli mentale cronice aduce un argument în această problematică. Autorii susțin că „evaluarea comorbidităților devine o necesitate în cercetarea clinică” propunând o metodă de evaluare prin indicii de comorbiditate, deoarece oferă o imagine globală a severității bolilor asociate și, de asemenea, exclud afecțiunea de bază, oferind o imagine de ansamblu a efectului cumulat al afecțiunilor comorbide.

Totodată, autorii aduc în discuție conceptul de „fragilitate” care „se referă la starea de vulnerabilitate globală și la agenții stresori, stare care determină un prognostic nefavorabil”. Acest concept a fost studiat în principal în cazul persoanelor vârstnice. Caracteristicile conceptului de fragilitate sunt „afectarea fiziologică globală și răspunsul nefavorabil la acțiunea factorilor stresori”.

În cadrul studiului, au participat pacienți diagnosticați cu schizofrenie și tulburare bipolară de tip I și II, având comorbidități somatice ca, spre exemplu, diabet, boli cardiovasculare, boli respiratorii, boli pulmonare și modificări ale greutății corporale (tendințe spre obezitate).

Autorii au concluzionat că sunt necesare mai multe studii de specialitate prin intermediul cărora să se stabilească existența unor corelații între dimensiunile somatice ale tulburărilor mentale, reprezentate prin comorbidități somatice și, de asemenea, stabilirea unor corelații între tulburările mentale, comorbiditățile somatice și fragilitate, prin intermediul unor instrumente standardizate

(Sinteză articol: Preda, I., Gabriela, Talașman, I., Anca, Zamfir, V. Mihai. (2014). Somatic co-morbidities and frailty in patients with mental disorders. Revista Română de Psihiatrie. Nr. 4.)

3 afișări0 comentarii

コメント


Post: Blog2_Post
bottom of page